Nižšia daň
Viete, že môžete platiť menšiu daň za psa?

Viete, že môžete platiť menšiu daň za psa? Ročná sadzba dane sa znižuje až o 50% za psa v
prípade chovaného ťažko zdravotne postihnutým občanom, chovaného občanom starším ako 70 rokov,
sterilizovaného, opusteného alebo prevzatého z útulku…