Pohotovosť

Pohotovostné ošetrenie akútnych stavov mimo ordinačných hodín a v noci na telefón u službukonajúceho veterinárneho lekára je za pohotovostný príplatok.

Pohotovostný príplatok

Pracovný deň: 18:30 – 22:00 hod.: 30,- EUR
22:00 – 9:00 hod.: 40,- EUR

Víkend, štátny sviatok: Sobota od 12:00 – 22:00 hod.: 30,- EUR

Nedeľa, štátny sviatok
9:00 – 22:00 hod.: 30,- EUR

Nedeľa, štátny sviatok po 22:00 hod.: 40,- EUR

Vyžiadaná návšteva u chovateľa

Vyžiadaná návšteva u chovateľa, hodinová sadzba: 30,- EUR
Cestovné 1 km / 0,40 EUR

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

V čase našej nedostupnosti volajte:
Mestskú súkromnú veterinárnu pohotovosť na tel. č.: 0908332012
Pohotovostnú službu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Klinika malých zvierat na tel. č.: 0905579559
CASSOVET, Trieda KVP 7, 040 23, Košice tel. č.: 055/6435848, 0905321270