• Digitálne váhy
 • Fonendoskopy
 • Čítačka mikročipov
 • Inhalačná anestézia Eickemeyer Narkovet
 • Kyslíkový koncentrátor 5 l Eickemeyer
 • Kyslíkové masky pre rôzne veľkosti zvierat Eickemeyer
 • Anestetická komora pre hlodavce Eickemeyer
 • Pulzný oxymeter (meranie saturácie O2 a meranie pulzu/min.)
 • Monitoring krvného tlaku (systolický a diastolický tlak)
 • USG prístroj MINDRAY DP 2200 Vet
 • Trinokulárny mikroskop s videokamerou BRESSER
 • Otoskopy
 • Glukomer
 • Laryngoskopy
 • Neurologické inštrumentárium
 • Refraktometer – meranie špecifickej hustoty moču
 • Centrifúga
 • Dentálny ultrazvuk DTE D1
 • Dentálna jednotka: dentálne turbíny s dentálnym kompresorom
 • Stomatologické inštrumentárium IM3 pre spoločenské zvieratá a hlodavce
 • Strihacie strojčeky ANDIS
 • Chirurgické inštrumentárium na chirurgiu mäkkých tkanív
 • Elektrokauter KENTAMED
 • Chirurgické odsávačka KATASPIR 30 – Eickemeyer
 • Hospitalizačný box
 • Infúzne stojany a infúzne ohrievače tekutých liečiv
 • Vyhrievacie podložky
 • Digitálna ultrazvuková čistička chirurgického inštrumentária
 • Teplovzdušné sterilizátory: CHIRANA HS 301 A, MELAG 75
 • Autokláv: CHIRANA PS 20 A
 • Germicídne žiariče