MVDr. René Mandelík, PhD.
veterinar.jazero@gmail.com

Štúdium

 • 1999: Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, odbor všeobecný veterinárny lekár, získanie titulu ,,MVDr.“
 • 2000-2005: Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, Klinika pôrodníctva, gynekológie a andrológie, interné a externé postgraduálne štúdium
 • 2006: obhajoba dizertačnej práce z vedného odboru veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, získanie titulu ,,PhD.“

Klinická prax

 • 2000-2003: Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, Klinika pôrodníctva, gynekológie a andrológie
 • 2000-2003: veterinárna prax na farmách s hospodárskymi zvieratami v okrese Košice-okolie: hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, hydina
 • 2004: Veterinárna klinika MEDIPET Zlín, Česká republika, špecializovaná prax pre malé zvieratá, majiteľ praxe: MVDr. Jiří Jahoda
 • 2009–doteraz: súkromná veterinárna prax: Veterinárna ambulancia, VET-MANDELÍK, s.r.o., Ždiarska 21, 040 12 Košice
 • 2010-2017: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Klinika malých zvierat, interná medicína, denné a pohotovostné služby
 • 2010-doteraz: veterinárna prax na farmách s hospodárskymi zvieratami v okrese Trebišov a Košice-okolie v rámci výučby študentov UVLF Košice: hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, hydina
 • 2017 – doteraz: Univerzitná veterinárna nemocnica, pavilón P40 – infekčné oddelenie, veterinárna starostlivosť o pacientov s infekčnými chorobami

Profesijné členstvá

 • od roku 2004 člen Komory veterinárnych lekárov SR
 • člen štátnicových komisií na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach z predmetov: Choroby prežúvavcov a Choroby vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Zamestnania

 • 2000-2003: Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, Klinika pôrodníctva, gynekológie a andrológie
 • 2004: Veterinárna klinika MEDIPET Zlín, Česká republika, špecializovaná prax pre malé zvieratá
 • 2005-2009: Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie, epizootológ
 • jún 2009 – doteraz: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia, odborný asistent

Odborné stáže a školenia

 • 2003: Univerzita veterinárnej medicíny Viedeň: Klinika prežúvavcov a ošípaných, študijný program CEEPUS
 • 2003: Univerzita veterinárnej medicíny Budapešť, študijný pobyt
 • od roku 2004 doteraz vzdelávacie semináre organizované Komorou veterinárnych lekárov SR
 • 2007: DG SANCO Training Initiative Workshop on Animal By Products,Vilnius, Litva.

Špecializácia

 • preventívna veterinárna medicína
 • infekčné choroby zvierat
 • veterinárne pôrodníctvo, gynekológia a andrológia
 • interná medicína
 • chirurgia mäkkých tkanív

Chovateľstvo

 • člen klubu chovateľov plemena bradáč
 • vlastník sučky plemena malý bradáč
 • vlastník britského kocúra

Záľuby

 • šport: ľadový hokej, basketbal, horská cyklistika, pobyt v prírode
MVDr. Veronika Pócošová
veterinar.jazero@gmail.com

Štúdium

 • 2019: ukončená Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor všeobecné veterinárske lekárstvo, získanie titulu ,,MVDr.“

Klinická prax

 • Klinické stáže na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Absolventská prax v Maďarsku, pracovisko: Nyíregyházi Oktató Állatkórház
 • Od roku 2021 – doteraz: Veterinárna ambulancia, VET-MANDELÍK, s.r.o., Ždiarska 21, 040 12 Košice

Profesijné členstvá

 • od roku 2021 členka Komory veterinárnych lekárov SR

Odborné stáže a školenia

 • od roku 2021 doteraz vzdelávacie semináre organizované Komorou veterinárnych lekárov SR

Špecializácia

 • preventívna veterinárna medicína
 • interná medicína
 • chirurgia

Chovateľstvo

 • člen včelárskeho klubu

Záľuby

 • včelárstvo, rodina, pobyt v prírode