Veterinárna ambulancia poskytuje základnú preventívnu veterinárnu starostlivosť a špecializované služby pre spoločenské zvieratá (psy, mačky, hlodavce):

Preventívna veterinárna starostlivosť
 • Klinické vyšetrenia zvierat
 • Vakcinácie (psy, mačky, fretky, králiky)
 • Ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom (odčervenie, odblšenie)
 • Strihanie pazúrikov
 • Evakuácia obsahu análnych váčkov
 • Vydávanie veterinárnych osvedčení o zdravotnom stave (pred výstavou, pred cestou do zahraničia)
 • Poradenstvo pre chovateľov: pri kúpe šteniatka, pri výžive, pri výchove zvierat a pri starostlivosti o geriatrického pacienta
 • Poradenstvo pred vycestovaním spoločenských zvierat (psy, mačky, fretky) do krajín EÚ a do tretích krajín
 • Odber krvi od spoločenského zvieraťa na stanovenie titra antirabických protilátok a zabezpečenie vyšetrenia vzorky krvi (séra) v Národnom referenčnom laboratóriu pre besnotu v SR – VÚ Zvolen
 • Registrácia zvierat (psy, mačky, fretky) v centrálnom registri spoločenských zvierat
Na veterinárnej ambulancii zabezpečujeme predaj:
 
 • veterinárnych krmív a diét značky FARMINA, HILLS, ROYAL CANIN, SPECIFIC a iných značiek podľa požiadaviek chovateľa
 • vitamínových doplnkov
 • kĺbovej výživy
 • prípravkov na podporu imunity
 • prípravkov proti vnútorným (škrkavky, pásomnice) a vonkajším parazitom (blchy, kliešte, komáre) zvierat
 • prípravkov na čistenie očí, uší a zubov
 • prípravkov na zvládanie stresu
 • prípravkov pri poruchách trávenia
 • šampónov

    OBJEDNAŤ
Špecializované služby
 • Ošetrenie akútnych pacientov
 • Prvá pomoc a stabilizácia pacienta pred odoslaním na špecializované pracovisko (autoúrazy)
 • Lokálna infiltračná anestézia
 • Celková injekčná vnútrosvalová a vnútrožilová anestézia
 • Celková inhalačná anestézia
 • Monitoring vitálnych funkcií pacienta počas celkovej anestézie (pulzný oxymeter: monitoring saturácie O2 a meranie pulzu /min.), meranie krvného tlaku: systolický a diastolický tlak, MAP: stredný arteriálny tlak, kontrola rektálnej teploty pacienta)

Dermatológia

 • Základný diagnostický protokol kožných ochorení: kožný zoškrab, lepiaca páska, trichogram, cytologické vyšetrenie, bakteriológia (antibiogram), mykológia (antimykogram), biopsia kože na histopatologické vyšetrenie
 • Diagnostika a terapia ochorení vonkajšieho zvukovodu

Alergológia

 • Stanovenie sezónnych alergénov (trávy, buriny, stromy)
 • Stanovenie celoročných alergénov (roztoče, plesne)
 • Stanovenie potravinových alergénov (základné potraviny, rozšírené, exotické)
 • Alergie na blchy, kvasinky, epitélie, hmyz, stafylokoky, sarkoptes (svrab)
 • Alergén-špecifická imunoterapia (hyposenzibilizácia) alergických pacientov
 • Diagnostika a liečba pacientov s alergiami

Imunológia

 • Antinukleárne protilátky
 • Imunoglobulíny
 • Coombsov test
 • Reumatoidné faktory
 • Diagnostika a liečba autoimunitných ochorení

Endokrinológia

 • V spolupráci so špecializovaným veterinárnym laboratóriom vykonávame stanovenia hormónov štítnej žľazy, hormónov kôry nadobličiek a pohlavných hormónov
 • Vykonávame funkčné testy za účelom diagnostiky hormonálnych ochorení
 • Diagnostika a terapia hormonálnych ochorení: cukrovka, ochorenia štítnej žľazy, Morbus Cushing, Addisonova choroba, hyperestrogenizmus
 • Diagnostika a liečba chorôb tráviaceho traktu na základe vyvolávajúcej príčiny: dietetickej, vírusovej, bakteriálnej, parazitárnej, príp. inej: cudzie teleso, nádor, zápal pankreasu, exokrinná pankreatická insuficiencia
 • Diagnostika a liečba chorôb pečene a žlčníka
 • testovanie dedičných ochorení zo vzoriek krvi, lícnych sterov, chlpov
 • Určenie optimálnej doby krytia (vaginálna cytológia, stanovenie progesterónu)
 • Odber ejakulátu od psov
 • Umelá inseminácia súk
 • Diagnostika gravidity a kontrola priebehu gravidity ultrazvukom
 • Prerušenie nežiadúcej gravidity
 • Vedenie fyziologického a patologického pôrodu súk a mačiek
 • Patológia popôrodného obdobia
 • Vyšetrenie mláďat po narodení
 • Diagnostika a terapia ochorení mliečnej žľazy
 • Andrologické vyšetrenie samca
 • Preventívny screening na benignú hyperpláziu prostaty u samcov nad 5 rokov
 • Diagnostika a terapia ochorení prostaty
 • ambulancia ponúka možnosť dennej hospitalizácie, ktorú využívame po chirurgických zákrokoch z dôvodu infúznej terapie a sledovania pooperačného priebehu, taktiež pri akútnych pacientoch s potrebou intenzívnej starostlivosti
 • počas hospitalizácie máme možnosť umiestniť pacienta do kyslíkového stanu s využitím kyslíkového koncentrátora
 • chirurgiu vykonávame v samostatnej miestnosti na to určenej
 • chirurgické zákroky vykonávame v injekčnej a v inhalačnej anestézii s riadeným dýchaním a s monitoringom vitálnych funkcií
 • z chirurgických zákrokov vykonávame: kastráciu samcov, sterilizáciu samíc, cisársky rez, chirurgické ošetrenie poranení zvierat, odstránenie kožných novotvarov, chirurgiu mliečnej žľazy, operácie hernií, odstránenie vlčích pazúrov
 • chirurgia močového mechúra
 • Klinické vyšetrenie zvieraťa na vylúčenie besnoty v prípade, keď poranilo človeka alebo iné zviera na 1., 5. a 14. po expozícii, vystavenie veterinárneho osvedčenia o vyšetrení zdravotného stavu zvieraťa, ktoré poranilo človeka alebo zviera

Rýchle testy na diagnostiku infekčných chorôb priamo na ambulancii:

 • u psov: diagnostika parvovirózy, koronavírusovej choroby a giardiózy
 • u psov: test na stanovenie antigénu Dirofilaria immitis, protilátok Ehrlichia canis, Borrelia burgdorferi a Anaplasma phagocytophilum
 • u mačiek: diagnostika FeLV (leukémia mačiek) a FIV (mačací AIDS)
 • Test na dermatofyty (plesne): Microsporum spp., Trichophyton spp. a Epidermatophyton 
 • Sérológia
 • PCR vyšetrenia, PCR profily
 • Bakteriológia / antibiogram
 • Mykológia / antimykogram
 • Parazitárne choroby: diagnostika vnútorných a vonkajších parazitov, krvných parazitov
 • Diagnostika, terapia a prevencia infekčných chorôb zvierat
 • Klinické a auskultačné vyšetrenie pacienta
 • Meranie krvného tlaku
 • Vyšetrenie špecifických srdcových markerov pre myokardiálne zlyhanie
 • Elektrokardiografia (EKG), RTG, echokardiografia v spolupráci s referenčným pracoviskom
 • Základné neurologické vyšetrenie
 • Monitoring pacientov s epilepsiou
 • Geriatrickí neurologickí pacienti
 • Základné oftalmologické vyšetrenie: zraková skúška, fluoresceínovy test, Schirmerov test (slzný test), bakteriológia /antibiogram (konjuktiválny ster)
 • Preplach slzných kanálikov
 • Chirurgia: odstránenie novotvarov na viečkach, plastika mihalníc, enukleácia
 • USG vyšetrenie
 • Cytologické vyšetrenie z podozrivých novotvarov a z lymfatických uzlín
 • Histopatologické vyšetrenie tkanív a orgánov
 • Operačné zákroky na mäkkých tkanivách
 • Stanovenie tumor-markerov
 • Príprava chemoterapeutickej a cytostatickej liečby v laminárnom boxe a aplikácia cytostatík v spolupráci s referenčným pracoviskom
 • Stomatologické vyšetrenie
 • Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom
 • Leštenie zubov
 • Extrakcie perzistentných mliečnych zubov a trvalých zubov
 • Chirurgická extrakcia trvalých zubov
 • Poradenstvo v oblasti prevencie tvorby zubného kameňa
 • Vyšetrenie orgánového profilu z krvi, včasná diagnostika zlyhávania obličiek (SDMA)
 • USG vyšetrenie obličiek a močového mechúra
 • Chemické vyšetrenie moču: phan papierik (Heptaphan)
 • Vyšetrenie špecifickej hustoty moču refraktometrom
 • Mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu
 • Pomer proteín/kreatinín (U-P/C)
 • Elektroforéza moču
 • Bakteriologická kultivácia moču / antibiogram
 • Chirurgia močového mechúra
 • Analýza močového kameňa

Laboratórnu diagnostiku vykonávame v spolupráci so špecializovanými veterinárnymi laboratóriami: UNILABS, Synlab, LABOKLIN, Veterinárny a potravinový ústav Košice, VÚ Zvolen a s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

 • Hematológia: krvný obraz, diferenciálny krvný obraz – mikroskopicky, stanovenie krvnej skupiny, vyšetrenie zrážanlivosti krvi, krvné parazity
 • Klinická chémia: biochemické profily, orgánové profily, druhové profily
 • Imunologické a alergologické vyšetrenie
 • Vitamíny: A, D3, E, B2, B6, B12, kyselina listová
 • Hormónov štítnej žľazy, kôry nadobličiek, pohlavných hormónov
 • Srdcových markerov (troponín T a NT-proBNP: diagnostika porúch srdcového svalu u mačiek)
 • Vyšetrenie hladín liečiv: fenobarbital, kaliumbromid, digoxín
 • Tumor-markerov (CEA, AFP)
 • Sérológia (vírusy, baktérie, parazity) – detekcia protilátok
 • Bakteriológia /antibiogram
 • Mykolológia /antimykogram
 • Parazitológia: vyšetrenia vnútorných, vonkajších parazitov, krvné parazity
 • PCR vyšetrenia, PCR profily
 • Patológia: cytológia, histopatológia, imunohistochémia

USG vyšetrenie

 

Ultrasonografické vyšetrenie vykonávame na ambulancii prístrojom MINDRAY DP 2200 Vet, ktorým vykonávame:

 • Diagnostika gravidity u súk, mačiek a fretiek od 25. dňa od pripustenia, príp. inseminácie
 • Diagnostika ochorení močového aparátu (obličiek a močového mechúra)
 • Diagnostika ochorení pohlavného aparátu (maternica, vaječníky, prostata, semenníky)
 • Diagnostika ochorení tráviaceho aparátu a sleziny, diagnostika ochorení pečene …)