Inhalačná anestézia

Veterinárna ambulancia od mája 2022 disponuje inhalačnou anestéziou. Umožňuje nám to vykonávať celkovú inhalačnú anestéziu viacerých druhov zvierat. V našich podmienkach hlavne psov, mačiek, hlodavcov, príp. vtákov. Inhalačná anestézia je najmenej riziková, je vhodná pre geriatrických, brachycefalických a rizikových pacientov. Dokážeme ňou vykonávať dlhšie chirurgické zákroky, umožňuje ľahšie prebúdzanie pacientov, čo umožňuje ľahšiu rekonvalescenciu po chirurgických zákrokoch.