Nová webová stránka

Pre klientov našej veterinárnej ambulancie sme v mesiaci december pripravili novú webovú stránku, kde nájdete informácie o nás, ponúkané služby, vybavenie ambulancie, ordinačné hodiny, novinky a náš kontakt.