www.veterinar-jazero.sk www.Vetarinar-Jazero.sk
   26.11.2022 / 21:25:30   

 

Veterinári


Veterinárnu starostlivosť o Vašich pacientov zabezpečuje:


  MVDr. René Mandelík, PhD.
  E-mail: veterinar.jazero@gmail.com


  pán doktor René Mandelík

   
 • 1999 ukončená Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice
 • 2000-2003 Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, Klinika pôrodníctva, gynekológie a andrológie
 • 2004 Veterinárna klinika MEDIPET Zlín, špecializovaná prax pre malé zvieratá
 • od roku 2004 člen Komory veterinárnych lekárov SR
 • 2005-2009 Regionálna veterinárna správa Košice-okolie, epizootológ
 • 2006 obhajoba dizertačnej práce z odboru veterinárne pôrodníctvo, gynekológia a andrológia
 • jún 2009 Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, Katedra epizootológie a parazitológie, odborný asistent
 • od januára 2010 Klinika malých zvierat Univerzity vetererinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zabezpečovanie denných a pohotovostných služieb
 • špecializácia: infekčné a parazitárne choroby zvierat, gynekológia, pôrodníctvo a andrológia, interná medicína, chirurgia mäkkých tkanív
 • odborné stáže a školenia: Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Litva


  MVDr. Veronika Pócošová
  E-mail: veterinar.jazero@gmail.com


  MVDr. Veronika Pócošová

   
 • Klinické stáže na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • 2019 - ukončená Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor všeobecné veterinárske lekárstvo
 • Absolventská prax v Maďarsku, pracovisko: Nyíregyházi Oktató Állatkórház
 • Od roku 2021 členka Komory veterinárnych lekárov SR 

  © 2022 www.Veterinar-Jazero.sk