Preventívna veterinárna starostlivosť
Majiteľ zvieraťa má možnosť objednať sa vopred na dohodnutú hodinu. Objednaní pacienti majú prednosť. Výkon preventívnych veterinárnych úkonov trvá cca 20 – 30 minút. Volajte v čase ordinačných hodín na tel. čísla: 0905 732 616 alebo 0948 332 293. Život ohrozujúce stavy sme povinní ošetriť prednostne. Plánované veterinárne ošetrenie mimo ordinačných hodín v čase od 18:00 do 18:30 počas pracovných dní je možné dohodnúť telefonicky minimálne jeden deň vopred.
viac
Špecializované služby
Na plánované chirurgické zákroky má majiteľ zvieraťa možnosť sa objednať najmenej jeden deň vopred na tel. číslach 0905 732 616 alebo 0948 332 293 počas ordinačných hodín. Pacient je pred operačným zákrokom klinicky vyšetrený. O ďalších vyšetreniach pred zákrokom rozhoduje veterinárny lekár so súhlasom majiteľa.
viac
Pohotovosť
Pohotovostné ošetrenie akútnych stavov mimo ordinačných hodín a v noci na telefón u službukonajúceho veterinárneho lekára je za pohotovostný príplatok.
viac